Jannette Ozinga

Coach | Therapeut

Nora heeft last van een hele reeks geluiden: hard ademen, pen geklik en eet- en drinkgeluiden. Ze wordt er extreem kwaad van. Hoe zacht het geluid ook is, Nora hoort het en het neemt haar volledig in beslag. Op school zit zij vaak met haar handen op haar oren stilletjes te huilen, en maaltijden met haar ouders en zusjes worden steeds meer een probleem. Zij doet, om toch aan tafel te kunnen blijven zitten, haar oortjes in met harde muziek…

Heb je last van heftige emoties die bij je worden opgeroepen bij het horen van bepaalde geluiden zoals bijvoorbeeld smak- en slikgeluiden? En zijn deze emoties zo heftig dat je ze gaat vermijden en het effect heeft op jouw functioneren? Dan kan het zijn dat je Misofonie hebt.

Misofonie is een vorm van verminderde geluidstolerantie. Misofonie betekent letterlijk ‘haat tegen geluid’. Bij mensen met Misofonie treden gevoelens van woede en walging op bij het horen van bepaalde, meestal door mensen geproduceerde, geluiden. Vaak betreft het mond- en keelgeluiden als smakken, slikken, ademhalen en kuchen.

 

De oorzaak van misofonie

Misofonie kan voorkomen bij mensen met een normaal gehoor, of bij mensen met verschillende vormen van gehoorverlies. De verklaring voor wat er in het brein van Misofonie-patiënten gebeurt, zal dus dieper in het brein moeten liggen. In recent hersenonderzoek in het AMC is met behulp van electro-encefalografie (EEG) gekeken hoe in het brein de automatische geluidsfiltering verloopt. Bij Misofonie-patiënten lijkt deze automatische filtering minder goed te verlopen in vergelijking tot mensen zonder Misofonie. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot de overprikkeling en heftige emoties.

 

De behandeling van Misofonie

Ik geef therapie volgens de behandelprotocollen van het Amsterdam UMC. Deze behandeling is zowel voor volwassenen als kinderen in de leeftijd van acht tot zeventien jaar. Het doel van de behandeling is het verminderen van de heftigheid van emoties (zoals woede en walging) bij het horen van misofoniegeluid. Onderzoek toont aan dat er bij patiënten een klinische verbetering is van dertig procent na behandeling en dat behandeling niet tot verslechtering van de klachten leidt.

Wil je weten hoe ik je kan helpen met je misofonie? Maak dan een afspraak voor een gratis intake. 

"Ik wilde je even laten weten dat ik gewoon zo dankbaar ben dat ik bij jou terecht ben gekomen. Ik voel me sterker, gelukkiger en weer meer mezelf" - Sandra