Jannette Ozinga

Coach | Therapeut

Wat is een eetstoornis?

Eetstoornis is een breed begrip. Dat varieert van heel weinig eten om zo min mogelijk calorieën binnen te krijgen tot eetbuien en overgewicht. Een eetstoornis is een ernstige psychische aandoening. Mensen met eetstoornissen lopen ‘vast’ in hun leven; binnen het gezin, het werk en op sociaal gebied. Dit is heel ingrijpend.

Wil jij wel weten of je een eetprobleem of eetstoornis hebt, dan vind je hieronder korte informatie over de verschillende eetstoornissen: anorexia, boulimia, eetbuistoornis en andere eetstoornissen.

 

Anorexia Nervosa

Als je anorexia hebt vind je jezelf onaantrekkelijk. Afvallen en dunner worden geeft je zelfvertrouwen en het gevoel dat je controle hebt. Je bent bang om dik te worden. Het vervelende is dat je omgeving vaak vindt dat jij te dun bent en moet aankomen en dat botst nog wel eens. Je probeert uit alle macht zelf controle te houden, zo min mogelijk te eten of probeert door braken, laxeermiddelen te gebruiken of door veel te bewegen of sporten te zorgen dat je af blijft vallen. Het kan ook zijn dat je zou willen stoppen met dit gedrag, maar niet meer weet hoe?

Boulimia Nervosa

Als je boulimia nervosa hebt, ben je bang om dik te worden, wissel je periodes van weinig of niet eten af met onbeheersbare eetbuien en probeer je je gewicht onder controle te houden door te braken, laxeermiddelen te gebruiken of door extra veel te sporten of bewegen. Mensen met boulimia vind je in alle soorten en maten. Heb je boulimia dan heb je vaak een normaal gewicht en postuur (al vind je dat zelf misschien niet), maar het kan ook zijn dat je dunner bent of overgewicht hebt.

 

Eetbuistoornis (binge eating disorder, BED)

Ook bij eetbuistoornis ben je bang om dik te worden en wissel je periodes van weinig of niet eten af met onbeheersbare eetbuien. Je bent onzeker en voelt je ongelukkig en schaamt je vaak enorm over je eetbuien. Door de eetbuien word je vaak steeds zwaarder of heb je sterk overgewicht en ook daaronder lijd je. Je zou hier wel van af willen, maar zou niet weten hoe.

Andere eetstoornissen & Eetstoornis NAO (Niet Anders Omschreven) 

Tja, daar zit je dan. Je hebt het idee dat je niet echt normaal met eten, je lichaam en je gewicht om gaat, maar je voldoet ook niet aan de criteria zoals deze beschreven staan voor anorexia, boulimia of eetbuistoornis. Is er dan niets aan de hand? Moet je je dan geen zorgen maken? Of maak je je juist zorgen en voel je jezelf een beetje tussen wal en schip vallen?

 

Gevolgen eetstoornissen

Mensen met een eetstoornis zijn geobsedeerd bezig met hun gewicht en eten. Wel of niet eten speelt de hoofdrol in hun leven en staat hun dagelijks leven in de weg terwijl men dat niet wil.

Eetstoornissen leiden tot lichamelijke schade. Daarbij moet je ondermeer denken aan duizeligheid, (ontstaan van) beschadigingen aan organen, menstruatieproblemen, lage lichaamstemperatuur, maag- en darmproblemen, een hoge bloeddruk, haaruitval en het krijgen van een slecht gebit. 

Vaak zie je ook bijkomende gevolgen. Iemand schaamt zich voor de eetstoornis of voor het uiterlijk. Die persoon trekt zich steeds meer terug wat leidt tot eenzaamheid en soms zelfs depressiviteit.

Heb je een eetstoornis, dan heb je echt gespecialiseerde hulp nodig en is het belangrijk hier zo snel mogelijk over in gesprek te gaan. Ik ben ervaringsdeskundige en heb ruime ervaring met behandeling van eetstoornissen. Ook als je twijfelt of je hulp moet zoeken kun je met mij in gesprek gaan waarbij deze twijfel onderwerp van gesprek kan zijn.

 

Oorzaken eetstoornissen

Aanleg; ‘het zit in de familie’. Komen eetstoornissen voor in de familie, dan zijn andere familieleden er ook ‘vatbaarder’ voor.

Traumatische gebeurtenissen. Het uitraken van eigen relatie of scheiding ouders, seksueel misbruik, pesten op school, een ernstig ongeluk hebben meegemaakt of gezien. Eten geeft een goed gevoel waardoor het trauma tijdelijk naar de achtergrond verdrongen wordt.

Puberteit. Dit is een periode waarin het lichaam verandert en daar kan iemand onzeker over zijn.

Lage eigendunk, verstoord zelfbeeld. Het nastreven van een ideaalbeeld of iemands zelfwaardering hangt af van het uiterlijk en kan bijdragen aan het ontstaan van een eetstoornis.

Verkeerde voorbeelden. Modellen kunnen een voorbeeldfunctie hebben voor anderen. Als de modellen heel dun zijn, dan kan het idee ontstaan dat dit de norm is. En die norm willen anderen nastreven door bijvoorbeeld te gaan lijnen, terwijl ze een gezond gewicht hebben. 

Overgewicht door lichamelijke aanleg. Vanwege dat overgewicht ga je lijnen waardoor er een grotere kans ontstaat op het ontstaan van een eetstoornis. Vaak lijnen of drastisch lijnen werkt averechts. Na iedere lijnpoging word je alleen maar zwaarder. Je gaat weer lijnen en zo kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Het ontstaan van een eetstoornis ligt dan op de loer.

 

Wat is een gezond gewicht?

Een richtlijn die veelvuldig gehanteerd wordt is BMI. Dit staat voor Body Mass Index. Het is goed om te beseffen dat er niet iets bestaat als een ‘ideaal  gewicht’. Wat betreft de uitkomst maakt het uit of je een man of een vrouw bent. De BMI berekening (ook wel Quetelet-Index (QI) genoemd) maakt geen onderscheid tussen vetmassa en spiermassa. Dat kan ook zorgen voor een vertekend beeld. Iedereen is anders. Zie daarom je BMI score als een richtlijn.  

Deze BMI testen zijn van toepassing op mannen en vrouwen vanaf 20 jaar.
Bereken jouw BMI

Komt jouw score iets onder of iets boven de aangegeven grens uit? Dat hoeft niet meteen te betekenen dat er onder- of overgewicht is of dat je een eetprobleem of eetstoornis hebt. Doe na een paar maanden nog eens deze BMI test. Zijn er grote schommelingen in de uitkomst? Denk dan eens na over de mogelijke oorzaken. Een diëtist of gespecialiseerde hulpverlener kan bijvoorbeeld met je meedenken of er sprake is van een eetprobleem of eetstoornis. Zorg voor een gezonde levensstijl en een gezonde houding tegenover voedsel. Dan zit je wat dat betreft lekker in je vel.

 

Eetstoornis herkennen

Denk jij dat je een eetstoornis hebt? Neem contact op met mij voor een vrijblijvend gesprek.

 Ik kan je helpen.